Hatályos rendeletek

A Nemzeti Jogszabálytárba feltöltött települési rendeletek itt érhető el!

10/2018.(III.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati intézményekben folyó étkeztetés intézményi térítési díjakrólaz önkormányzati intézményekben folyó étkeztetés intézményi térítési díjakról pdf ikon
7/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról  pdf ikon
6/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről pdf ikon
3/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról pdf ikon
2/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők 2018.évi illetmény alapjáról pdf ikon
1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről pdf ikon
22/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról pdf ikon
18/2017.(IV.28.) önk. rendelet az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról. pdf ikon
11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete Közszolgálati Tisztviselők Napja , július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról pdf ikon
10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete az újszülöttek életkezdési támogatásáról pdf ikon
9/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról pdf ikon
4/2017.(II.16.) önk. rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről pdf ikon
26/2016.(XII.16.) önk rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről pdf ikon
20/2003.(IX.6.) önk. rendelet a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakások bérleti díjáról. pdf ikon
24/2016.(XI.25.) önk rendelet a helyi kitüntetések adományozásáról pdf ikon
13/2016.(V.27.) önk. rendelet az ebtartásról. pdf ikon
9/2016.(IV.29.) önk. rendelet az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról. pdf ikon
4/2016.(IV.1.) önk. rendelet a közterület használat szabályairól. pdf ikon
2/2016.(II.12.) önk. rendelet az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről. pdf ikon
12/2015.(V.29.) önk. rendelet a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól. pdf ikon
10/2015.(V.1.) önk. rendelet az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról. pdf ikon
4/2015.(II.13.) önk. rendelet az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről. pdf ikon
25/2014.(XII.18.) önk. rendelet a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről. pdf ikon
21/2014.(XI.28.) önk. rendelet Balatonlelle Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról. pdf ikon
20/2014.(XI.28.) önk. rendelet a helyi népszavazásról. pdf ikon
9/2014.(IV.25.) önk. rendelet az önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról. pdf ikon
3/2014.(II.6.) önk. rendelet az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről. pdf ikon
23/2013.(XII.19.) önk. rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről. pdf ikon
17/2013.(IX.27.) önk. rendelet a településképi véleményezési és kötelezési eljárásról. pdf ikon
14/2013.(VIII.30.) önk. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról. pdf ikon
11/2013.(VII.30.) önk. rendelet Balatonlelle Város Helyi Építési Szabályzatáról. pdf ikon
6/2013.(IV.26.) önk. rendelet az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról. pdf ikon
2/2013.(II.14.) önk. rendelet az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről. pdf ikon
41/2012.(XII.19.) önk. rendelet a helyi adókról. pdf ikon
40/2012.(XII.19.) önk. rendelet a balatonlellei 0117/1 és 0117/4 hrsz.-ú ingatlanok helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról. pdf ikon
33/2012.(XI.30.) önk. rendelet a temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről. pdf ikon
17/2012.(IV.27.) önk. rendelet az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről. pdf ikon
16/2012.(IV.27.) önk. rendelet a talajterhelési díjról. pdf ikon
14/2012.(IV.27.) önk. rendelet az önkormányzat 2011.évi zárszamadásáról. pdf ikon
3/2012.(II.16.) önk. rendelet az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről. pdf ikon
21/2011.(XII.20.) önk. rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. pdf ikon
 15/2011.(X.28.) önk. rendelet Balatonlelle Város 2008-2013 évre vonatkozó hulladékgazdálkodási terv módosításának kihirdetéséről. pdf ikon
14/2011.(X.27.) önk. rendelet az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól. pdf ikon
11/2011.(VIII.26.) önk. rendelet az igazgatási szünet elrendeléséről. pdf ikon
23/2008.(XII.19.) önk. rendelet a köztisztaságról. pdf ikon
17/2008.(XI.28.) önk. rendelet az önkormányzat közszolgálati kitüntetéséről. pdf ikon
11/2005.(V.26.) önk. rendelet az önkormányzati vagyon leltározásának gyakoriságáról. pdf ikon
26/2003.(X.31.) önk. rendelet az önkormányzati biztosról. pdf ikon
20/2003.(IX.26.) önk. rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. pdf ikon
19/2001.(XII.20.) önk. rendelet a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól. pdf ikon
14/2001.(XI.5.) önk. rendelet a lakás és egyéb építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításának átvállalásáról. pdf ikon
9/2001.(VIII.30.) önk. rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről. pdf ikon
7/2001.(VIII.30.) önk. rendelet a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól. pdf ikon
5/2001.(IV.1.) önk. rendelet Balatonlelle Város helyi értékei védelmének szabályozásáról. pdf ikon
23/2000.(XII.20.) önk. rendelet a közterületek elnevezésének, a belterületi ingatlanok számozásának, valamint a közterületi név- és házszámtáblák elhelyezésének rendjéről. pdf ikon
13/2000.(VI.1.) önk. rendelet az önkormányzat által végzett közművesítéshez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról. pdf ikon
3/1999.(I.28.) önk. rendelet a helyi közművelődési feladatokról. pdf ikon
6/1997.(VII.21.) önk. rendelet a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról. pdf ikon
29/1995.(XII.21.) önk. rendelet az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának létrehozásáról, az Alap kezelésének és felhasználásának szabályairól. pdf ikon